Ocenjevanje premoženja in vrednosti poslovanja

  • izdelava ocen vrednosti podjetij za različne namene upoštevajoč veljavne mednarodne standarde za to področje;
  • izdelava ocen vrednosti premoženja s strani pooblaščenih ocenjevalcev z veljavno licenco upoštevajoč veljavne mednarodne standarde za to področje.