Svetovanje na področju finančnega poslovanja

 • svetovanje malim, srednjim in velikim podjetjem na področju investicijskih vlaganj, financ, računovodstva in splošnih zadev;
 • izdelava podjetniških načrtov in investicijskih programov;
 • vodenje postopkov javnih naročil;
 • izdelava metodologij za presojanje bonitete gospodarskih subjektov in investicijskih programov;
 • izdelava dokumentacije za pridobitev sredstev kohezijskega in strukturnih skladov;
 • izdelava izvedeniških mnenj s finančnega področja;
 • celovito svetovanje in izobraževanje z namenom izboljšanja in optimizacije finančno premoženjskega stanja;
 • izdelava osebne bilance finančnega stanja oziroma stanja premoženja;
 • izdelava različnih finančnih izračunov;
 • izdelava primerjalne analize med strankinimi obstoječimi produkti in konkurenčnimi produkti na finančnem trgu;
 • pregled finančnega poslovanja in svetovanje glede izboljšav;
 • izdelava različnih finančnih izračunov;
 • raziskava trga finančnih produktov glede na vaše potrebe in pomoč pri odločanju za pravega;
 • zastopanje strank pri finančnih institucijah in pomoč pri urejanju dokumentacije v smislu izboljšanja pogojev.