Krizno vodenje

  • z našimi zunanjimi sodelavci lahko podjetjem v času prestrukturiranj in izvajanju aktivnosti prevzemov vodenja podjetij ponudimo tudi vodstvene ekipe, ki jih sestavljajo izkušeni strokovnjaki s področja tehnike, ekonomije in prava;
  • prevzem funkcije članov uprav oziroma poslovodstev;
  • prevzem funkcije prokuristov družb;
  • prevzem funkcij članov nadzornih svetov in upravnih odborov družb.