O PODJETJU

»Če imava jabolki in si ju izmenjava,
imava še vedno vsak eno jabolko.

Če pa si izmenjava ideji,
imava vsak po dve.«
(George Bernard Shaw)

NEVIJA poslovno svetovanje, trgovina in druge storitve d.o.o., je eno prvih svetovalnih podjetij v Mariboru, in je v letu 2015 praznovalo 25-letnico svojega aktivnega poslovanja.

Pri tem smo si zastavili jasen cilj, ki smo ga ob svojem nastanku podčrtali s tremi besedami:

KAKOVOST, STROKOVNOST, KOREKTNOST.

Imamo znanje, prožno organizacijo, zanesljive poslovne zveze in obilo energije ter delovnega elana. Nenehna želja po uspešno opravljeni projektni nalogi je postala način življenja zaposlenih in zunanjih sodelavcev podjetja.

Firma: NEVIJA, poslovno svetovanje, trgovina in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NEVIJA d.o.o.
Sedež: Gregorčičeva ulica 29a, 2000 Maribor
Šifra dejavnosti: 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Prokurist: Nevena Tea GORJUP, univ. dipl. prav.
Direktorica: Tanja DJOKIĆ, univ.dipl.prav.
Pričetek delovanja: 01.07.1990
Registriran osnovni kapital: 44.517,00 EUR
Lastnika podjetja: Nevena Tea GORJUP in NEVIJA d.o.o. 
Številka vpisa v register: 1/1380-00 Okrožno sodišče Maribor

Matična številka: 5348587
Davčna številka: 70154481

Transakcijski račun

pri NLB d.d.: SI 56 02312-0256184769
pri BANKA KOPER d.d.: SI 56 10100-0045112076

E-mail: info@nevija.si
Telefon: +386 (0)2 234 85 50
Fax: +386 (0)2 234 85 51
GSM: +386 (0)31 326 922


Kontaktna oseba za dodatne informacije

Nevena Tea GORJUP, prokuristka družbe NEVIJA d.o.o.
Tel.: +386 (0)2 234 85 50
GSM: +386 (0)31 326 922
E-mail: tea@nevija.si