NEVIJA poslovno svetovanje, trgovina in druge storitve d.o.o., je eno prvih svetovalnih podjetij v Mariboru, ki leta 2015 je praznovala 25- letnico svojega aktivnega poslovanja. Pri tem smo si zastavili jasen cilj, ki smo ga ob svojem nastanku podčrtali s tremi besedami:

KAKOVOST  STROKOVNOST  KOREKTNOST

Imamo znanje, prožno organizacijo, zanesljive poslovne zveze in obilo energije ter delovnega elana. Nenehna želja po uspešno opravljeni projektni nalogi je postala način življenja zaposlenih in zunanjih sodelavcev našega podjetja.

AKTUALNI PROJEKTI
01.03.2019
Ali ima vaše podjetje blokiran transakcijski račun in se zaradi tega soočate z motnjami pri poslovanju? Potrebujete pomoč in svetovanje v zvezi z možnimi rešitvami za vaše podjetje?
Glede na določila 28. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je poslovodstvo dolžno sprejeti ustrezne ukrepe za zagotavljanje...
28.03.2017
Ponudba - krizno vodenje
POSLOVNE REŠITVE V KRIZNIH ČASIH   Spoštovani, Svetovna finančna kriza je vstopila v manj in bolj razvite države. Presenetila je njihove vlade, prav tako mogočne...
28.03.2017
Ponudba - priprava načrta finančne reorganizacije
PONUDBA ZA IZVEDBO FINANČNE REORGANIZACIJE CILJNE DRUŽBE   Spoštovani, predstavljamo Vam ponudbo za izvedbo finančne reorganizacije ciljne družbe, ki obsega naslednje...
ARHIV PROJEKTOV
28.03.2017
Ponudba – skupščine
PONUDBA ZA PRIPRAVO in IZVEDBO SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE V LETU 2017 ter PRIPRAVO SKLEPOV in POROČIL NADZORNEGA SVETA V ZVEZI S SPREJEMOM LETNIH POROČIL DRUŽBE  ...
20.12.2010
Nevena Tea GORJUP_register lobistov_odločba
Odločba št. 0331-4/2010-7 41, z dne  16.12.2010, izdana s strani Komisije za preprečevanje korupcije R Slovenije