POSLOVNO SVETOVANJE

Podjetje NEVIJA d.o.o. že 25 let izvaja storitve poslovnega svetovanja:

  • s področja korporacijskega prava;
  • urejanja delovno pravnih razmerij;
  • programskega, finančnega in kadrovskega prestrukturiranja podjetij;
  • postopkov prodaje in nakupov podjetij;
  • upravam in poslovodstvom gospodarskih družb, zavodom in društvom;
  • nadzornim svetom in upravnim organom;pri pripravi in izvajanju skupščin gospodarskih družb in društev ter združenj;
  • pri izvajanju postopkov sanacij, prostovoljnih poravnav med pravnimi subjekti in pri pripravi strokovnih gradiv za izvedbo postopkov prisilnih poravnav, likvidacij, stečajev in prenehanja družb po skrajšanem postopku;

Pri izvajanju svetovalnih storitev se povezujemo tudi z Inštitutom za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru in Inštitutom za ekonomsko in korporativno upravljanje iz Maribora.

Na podlagi dolgoročne pogodbe o poslovnem sodelovanju, ki jo ima podjetje sklenjeno z družbo ONORE, Legal Consulting & Management Agency, Goce Delčeva 24/21, 11070 Beograd, izvajamo zgoraj navedene storitve tudi na območju Srbije.