Kapitalsko povezovanje podjetij ...

  • raziskava tržišča in iskanje ciljnih podjetij;
  • svetovanje v postopkih privatizacije podjetij v cilju pridobitve želenih poslovnih deležev s strani strateških partnerjev in v postopkih prodaje in nakupov podjetij oziroma njihovih kapitalskih deležev;
  • identifikacija, razvrščanje in analiza ciljnih podjetij;
  • pravni skrbni pregled – due diligence;
  • pogajanja;
  • izdelava vzorcev pogodb s področja delovnih razmerij, obligacijskih razmerij in drugih poslovnih področij;
  • izdelava predlogov za menjalna razmerja v postopkih statusnega povezovanja družb;
  • priprava potrebne dokumentacije in svetovanje v izvedbi postopkov aukcij, javnih dražb in javnih razpisov oz. natečajev;
  • priprava elaboratov za izvajanje kapitalskih sovlaganj;
  • priprava vseh potrebnih korporativnih aktov družbe potrebnih za poslovanje družbe ter izvedba postopkov po izvedenih odkupih lastniških deležev v privatiziranih podjetjih.