Organizacija in izvedba izobraževanja in konferenc

 • svetovanje, priprava, tehnična organizacija in izvedba seminarjev in delavnic za uprave in člane upravnih odborov gospodarskih družb;
 • svetovanje, priprava, tehnična organizacija in izvedba seminarjev in delavnic za svetovalce s področja statusnih zadev, vodje strokovnih služb in področij v gospodarskih družbah – KORPORACIJSKA KATEDRA;
 • svetovanje in priprava strategije za razvoj izobraževalnih programov s področja statusnih zadev, upravljanja in vodenja gospodarskih družb, delovno pravnih razmerij, lobiranja, vodenja in spremljanja finančnega in ekonomskega poslovanja gospodarskih družb.

Med pomembnejšimi projekti, ki smo jih uspešno realizirali, bi navedli:

 • ustanovitev več kot 350 družb z omejeno odgovornostjo in 60 delniških družb;
 • sodelovanje v izvedbi več kot 70-ih privatizacijskih projektov v postopku lastninjenja;
  sodelovanje pri statusnem preoblikovanju več kot 50 kapitalskih družb, kjer bi posebej poudarili projekte združitve kapitalskih družb: PERUTNINA PTUJ d.d. in JATA d.d., TOVARNA OLJA GEA d.d. in OLJARICA, Tovarna olja Kranj, d.d., CESTE MOSTOVI CELJE d.d. in CESTE KANALIZACIJA d.d., ŽITO, d.d. in ŽITO INTES, d.d., ŽITO, d.d. in DOLENJSKE PEKARNE d.o.o., KONSTRUKTOR VGR d.o.o. in NITEO d.o.o., PUP Velenje d.d. in PUP VELENJE HOLDING, d.d., itd;
 • vodenje in priprava gradiv za izvedbo letnih skupščin kapitalskih družb med katerimi so v preteklem letu bile tudi družbe: PERUTNINA PTUJ d.d., NTU d.d., TERME MARIBOR d.d., GP GRANIT d.d., GRADIS CELJE d.d., KONSTRUKTOR VGR d.o.o., TT OKROGLICA d.d., ŠTUDENTSKI SERVIS d.o.o., LOTERIJA SLOVENIJE d.d., AGROKOMBINAT MARIBOR d.d., VODA JULIANA d.d., SP POLSKAVA d.d., KRISTAL MARIBOR d.d., OPTE PTUJ d.o.o., VETERINARSKA BOLNICA MARIBOR d.o.o., VETERINARSKA BOLNICA LENART d.o.o., itd;


Naši strokovni sodelavci in poslovni partnerji na področju poslovnega svetovanja

 • Inštitut za gospodarsko pravo v Mariboru
 • Inštitut za ekonomsko in korporativno upravljanje (IECG Maribor)
 • IN-TACT d.o.o., podjetje za inženiring, ekonomsko in podjetniško svetovanje
 • Seneca Projektentwicklungs GmbH, Avstrija
 • ONORE Legal Consulting & Management Agency, Srbija