Delovno pravo

Nudimo vam celovito paleto storitev s področja delovnega prava in urejanja delovnih razmerij

  • priprava predlogov podjetniških pogodb ter drugih splošnih aktov s katerimi se ureja področje delovnih razmerij in varstva pri delu;
  • priprava in sodelovanje pri sklenitvi, spremembi in odpovedi pogodb o zaposlitvi;
  • svetovanje in sodelovanje v postopkih odpovedi pogodb o zaposlitvi manjšemu ali večjemu številu delavcev;
  • svetovanje delodajalcu v postopkih pogajanj s sindikati in v postopkih uresničevanja določil Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju;
  • izdelava strokovnih mnenj s področja delovnega prava;
  • sodelovanje v postopkih mediacij med delodajalcem in delavci s področja delovnega prava