Ali ima vaše podjetje blokiran transakcijski račun in se zaradi tega soočate z motnjami pri poslovanju? Potrebujete pomoč in svetovanje v zvezi z možnimi rešitvami za vaše podjetje?

Glede na določila 28. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je poslovodstvo dolžno sprejeti ustrezne ukrepe za zagotavljanje dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja.

V kolikor poslovodstvo ukrepov v rokih ne sprejme, je družbi in upnikom odgovorno za škodo, ki nastane zaradi kršitve njihovih obveznosti pri zagotavljanju kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti in kapitalske ustreznosti družbe.

Naše podjetje že vrsto let pomaga podjetjem v težavah, da sprejmejo najprimernejše ukrepe za njihovo odpravo.

Veselilo bi nas, da skupno z vami, na podlagi analize poslovanja vašega podjetja, oblikujemo program ukrepov oziroma poiščemo rešitev, ki bo zagotovila odpravo motenj v poslovanju vašega podjetja oziroma izbiro takšne rešitve, ki bo zagotavljala spoštovanje veljavnih zakonskih načel, tako da bo zagotovljeno ustrezno varovanje interesov upnikov, družbe, njenih lastnikov in njenega poslovodstva.

V kolikor ste tudi vi zainteresirani za odpravo motenj poslovanja vaše družbe ob pomoči naših sodelavcev, vam predlagamo da nam posredujete informativno povpraševanje za sestanek z nami, na e-mail: tea@nevija.si oziroma info@nevija.si, s pripisom PREDLOG ZA INFORMATIVNI SESTANEK.

Za morebitne dodatne informacije sva vam na voljo.

Kontaktni podatki:

Nevena Tea GORJUP, GSM: 031 326 922, e-mail: tea@nevija.si

Tanja DJOKIĆ, GSM: 040 760 732, e-mail: tanja@nevija.si