Nudimo storitve nepremičninskega svetovanja in posredovanja specializirano za področje prodaje in nakupa zemljišč za izgradnjo poslovnih in večjih stanovanjskih objektov na območju Slovenije in na območju Srbije, Črne Gore ter Bosne in Hercegovine.

Družba za svoje strateške partnerje posreduje tudi v postopkih nakupa:

  • poslovnih objektov na območju Ljubljane in Maribora, ki jih njeni partnerji kupujejo z namenom dajanja v dolgoročni najem;
  • stanovanjskih objektov na območju Ljubljane in Maribora, ki jih njeni partnerji kupujejo z namenom dajanja v dolgoročni najem (predmet nakupa so novo zgrajeni stanovanjski objekti v celoti in že zgrajeni stanovanjski objekti, katerih lastnik ima stanovanja že oddana v najem);
  • domov za starostnike, ki imajo podeljeno koncesijo;
  • odkup projektov za izgradnjo stanovanj in projektov za izgradnjo domov za starostnike, ki imajo podeljeno koncesijo;
  • izvajanje storitev oddaje v dolgoročni najem poslovnih prostorov in stanovanj;

IZVAJAMO CELOVITO NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE

  • za naše poslovne partnerje izvajamo celovito nepremičninsko svetovanje in posredovanje v individualnih nakupih in prodajah nepremičnin, ki vključuje:
    • uredimo vse potrebno pri prodaji oziroma nakupu vaše nepremičnine (pripravimo pogodbo, opravimo cenitev, uredimo vse potrebno za prijavo pogodbe na FURS ter overitev pri notarju);
    • pripravimo tudi zemljiškoknjižni predlog, kot zadnje dejanje pridobitve lastninske pravice.