Firma: NEVIJA, poslovno svetovanje, trgovina in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NEVIJA d.o.o.
Sedež: Gregorčičeva ulica 29a, 2000 Maribor
Šifra dejavnosti: 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Prokurist: Nevena Tea GORJUP, univ. dipl. prav.
Direktorica: Tanja DJOKIĆ, univ.dipl.prav., dipl. ekon.
Pričetek delovanja: 01.07.1990
Registriran osnovni kapital: 44.517,00 EUR
Lastnici podjetja: Nevena Tea GORJUP in Tanja DJOKIĆ
Številka vpisa v register: 1/1380-00 Okrožno sodišče Maribor

Matična številka: 5348587
Davčna številka: SI 70154481

Transakcijski račun

pri NLB d.d.: SI 56 02312-0256184769
pri INTESA SANPAOLO BANK d.d.: SI 56 10100-0045112076

E-mail: info@nevija.si
Telefon: +386 (0)2 234 85 50
GSM: +386 (0)31 326 922


Kontaktni osebi za dodatne informacije

Nevena Tea GORJUP, prokuristka družbe NEVIJA d.o.o.
Tel.: +386 (0)2 234 85 50
GSM: +386 (0)31 326 922
E-mail: tea@nevija.si

Tanja DJOKIĆ, direktorica družbe NEVIJA d.o.o.

Tel.: +386 (0)2 234 85 50
GSM: +386 (0)4 760 732
E-mail:  tanja@nevija.si