Primopredaja pomeni izročitev in prevzem blaga, poslov, dokumentacije ali nepremičnine, ob kateri se običajno sestavi primopredajni zapisnik.

Pogosto primopredajo dojemamo kot nepotrebni formalni postopek, pa temu še zdaleč ni tako. Prav tako ne gre primopredajnega zapisnika kar tako podpisati.

primopredaja polovanja

PRIMOPREDAJA POSLOV

Primopredaja poslov je ključna za uspešno nadaljevanje poslovanja, kadar pride do menjave lastnikov, poslovodstva v družbi in vodilnih kadrov, pri čemer je izvedena primopredaja tako v interesu oseb, ki odhajajo in oseb, ki prihajajo.

S kvalitetno primopredajo in primopredajnim zapisnikom zagotovite obvladovanje tveganj, kontinuiteto dela in hitrejši prevzem poslovanja.

Več o ponudbi na: http://www.primopredaja.si